DAVET
Sempozyum Davet
KURULLAR
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Sempozyum Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Katılım Ücreti
Kayıt Form
Özet Gönderme Formu
Konu Başlıkları
Özet Yazım Kuralları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Değerlendirme Kriterleri
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Şehir Gezi
Safranbolu Gezi
Küre Dağları Milli Parkı Gezi
Cide-Amasra Gezi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
Özet Yazım Kuralları
 

Özetler “Microsoft Word” Dosya sürümünde İngilizce yazılmalıdır. Hazırlanan bildiri özeti; Türkçe karakter kullanılmadan, sisteme kayıt (Sözlü yada Poster alt tire katılımcının adının baş harfi ve tam soyadı dosya adı olarak verilip (Örneğin Savaş Canbulat için; Oral_SCanbulat_NGultepe gibi) kaydedilmelidir.

Sayfa boyutu: A4 (29,7 × 21,0 cm) olmalıdır.

Kenar Boşlukları: Üst: 2,5 cm; alt: 2,5 cm; sol: 3,0 cm; sağ: 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Yazı karakteri: Times New Roman tipinde kullanılmalıdır. Satır aralığı: Başlık ve metin tek satır aralığı olmalıdır.

Başlık: Çalışmanın içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır. Kalın karakterlerle kelimelerin baş harfleri büyük karakter, diğer harfler küçük karakter, bağlaçların baş harfleri küçük karakterde olacak biçimde yazılmalıdır. Başlığın tamamı koyu olmalıdır. Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 12 punto olmalıdır. Başlık kısaltmalar içermemeli (takson isimleri italik yazılmalı ve otör isimleri içermemelidir) ve en fazla 2 satır olmalıdır.

Yazar(lar): Yazar isimleri açık olarak (kısaltmasız) yazılmalı, akademik unvanları belirtilmemeli, çalıştığı kurumlar ve adresleri üst simge kullanılarak rakam verilmeli ve isimlerin altında belirtilmelidir. Ortalanmış, sadece baş harfleri büyük karakter, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 12 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto yazılmalı, sunumu yapacak yazarın adı ve soyadının ise altı çizilmiş olmalıdır.

Adres(ler): Ortalanmış, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 0 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi italik, 10 punto yazılmalı, farklı adresler üst simgeler (1, 2, ...) ile açıkça belirtilmelidir. İller büyük harfle yazılmamalıdır. Sadece sorumlu yazarın e-posta adresi yer almalıdır.

Alt başlıklar ve metin: İki yana dayalı, paragrafta ilk satır 0 cm, paragraf öncesi 6 nk, paragraf sonrası 0 nk, satır aralığı tek satır, yazı tipi 10 punto ve sadece başlık kalın yazılmalıdır. Özet metni başlıklar halinde “Giriş", "Material ve Methods", "Bulgular", "Sonuç ve Tartışma" kısımlarını içermelidir. En fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. "Teşekkür" bölümü olacak ise üç satırı geçmemelidir. Proje desteği var ise bu kısımda belirtilmelidir. "Kaynakça" yazılmamalıdır. "Anahtar Kelimeler" iki satırı geçmeyecek şekilde verilmelidir. Metinde çizelge ve şekil olmayacaktır.

Giriş bölümünde; konu ile ilgili olarak yapılmış belli başlı çalışmalar ve çalışmanın getirdiği yenilik belirtilmelidir. Çalışmanın amacı açıkça ifade edilmelidir.

Material ve Methods bölümünde; yapılan çalışmada kullanılan yöntem, deneyler ve işlemler anlaşılır bir biçimde verilmelidir. Bulgular bölümünde elde edilen veriler açıkça ifade edilmelidir.

Sonuç ve Tartışma kısmında, yazar(lar) gözlem, ölçüm veya hesaplama sonuçlarını irdelemeli ve çalışmalarının "Giriş" bölümünde belirtilen bilimsel amaca katkısını açıkça belirtmelidir.

Sayfa sayısı: Metnin tamamı 400 kelimeyi ve 1 sayfayı geçmeyecektir. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.

 

***Gönderilen bildiriler özgünlük ve sunum bakımından "kör hakemlik ilkesiyle" iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

***Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.

Özet şablonu indirin.word

 

Özet şablonu indirin.pdf

 
Copyright © 2017 Web Tasarım Prof. Dr. Savaş CANBULAT