DAVET
Sempozyum Davet
KURULLAR
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Sempozyum Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Katılım Ücreti
Kayıt Form
Özet Gönderme Formu
Konu Başlıkları
Özet Yazım Kuralları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Değerlendirme Kriterleri
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Şehir Gezi
Safranbolu Gezi
Küre Dağları Milli Parkı Gezi
Cide-Amasra Gezi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları
 
 • Sorumlu yazar olarak bir sözlü ve bir poster olmak üzere toplam iki bildiri sunabilirler. Bunun dışında sorumlu yazar İki poster bildiri sunabilir, fakat iki sözlü bildiri sunamaz.

 • Kongre ve kurum logoları, posterin sağ veya sol köşesinde olabilir.

 • Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

 • Posterler 70 x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır.

 • Metin İngilizce yazılmalıdır.

 • Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

 • Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

 • Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilerek posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

 • Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

 • Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

 • Kaynaklar kare parantezler içinde rakam kullanılarak sıralanmalı ve Kaynakça bölümünde de aynı sırayla ulaşılabilmelidir.

Kaynak Gösterimi

Makale ise;

[1] Canbulat, S. (2007) A checklist of Turkish Neuroptera with annotating on provincial distributions. Zootaxa, 1552, 35–52.

Kitap ise;

[2] Aspöck, H., Aspöck, U. & Hölzel, H. (1980) Die Neuropteren Europas. Eine zusammenfassende Darstellung der Systematik, Ökologie und Chorologie der Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) Europas, Goecke & Evers, Krefeld. 1, 495 pp, 2, 355 pp.

Poster Örneği.pdf
 
 
 
 
Copyright © 2017 Web Tasarım Prof. Dr. Savaş CANBULAT