DAVET
Sempozyum Davet
KURULLAR
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Sempozyum Bilim Kurulu
DAVETLİ KONUŞMACILAR
Konuşmacılar
SEMPOZYUM KAYIT
Katılım Ücreti
Kayıt Form
Özet Gönderme Formu
Konu Başlıkları
Özet Yazım Kuralları
Sözlü Sunum Kuralları
Poster Sunum Kuralları
Değerlendirme Kriterleri
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Takvimi
SPONSORLAR
Sempozyum Sponsorları
SOSYAL AKTİVİTELER
Şehir Gezi
Safranbolu Gezi
Küre Dağları Milli Parkı Gezi
Cide-Amasra Gezi
DUYURULAR
Duyurular
ULAŞIM
Sempozyum Merkezi Ulaşım
KONAKLAMA
Konaklama
SEMPOZYUM ZAMANI
Kabul Yazıları
Katılımcı Listesi
Bilimsel Program
Sempozyum Özet Kitabı
Sözlü Sunum Kuralları
 
  • Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.

  • Sunumu yapılmayan çalışmalar kongre özet kitapçığında yer almayacaktır.

  • Araştırmacılara 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma için süre verilecektir.

  • Sunumlar Türkçe yapılacak ise; aynı slayt üzerinde iki bölüme ayrılarak Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

  • Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir. 

  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir

  • Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.

  • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.

  • Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.

 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Web Tasarım Prof. Dr. Savaş CANBULAT